Policy

Viktiga företeelser G-REX Sweden följer.

Kvalitétspolicy:

 • G-REX SWEDENS kvalitets regelverk grundar sig på ISO 9001 samt de tekniska regler som FIA och SBF har.
 • Gällande Garantier följer G-REX SWEDEN de generella normer som finns i våra avtal.

Säkerhetspolicy:

 • Förarsäkerhet i form av krock och brandskydd måste följa FIA-reglemente och ökade säkerhet ska implementeras om så är möjligt.
 • Samtliga bilar som byggs ska minimum uppfylla alla gällande FIA-normer gällande konstruktion, material och utrustning.
 • Säkerhet för personal under produktions uppfyller gällande regler inom verkstadsindustrin.
 • Deltagarsäkerhet vid event på bana ska följa enligt gällande bancertifiering.
 • Säkerhetsutrustning för förare vid banevent gäller enligt certifierad körning.

Miljöpolicy:

 • Samtliga bilar ska byggas av återvinningsbart material i så stor utsträckning som möjligt.
 • All motorutveckling ska vara avsedd för det minst miljöbelastande bränsle som är tillåtet enligt gällande tävlingsreglemente. Till exempel akrylatbränsle eller E85.
 • Transporter till- och från tävlingar och event ska ske med fordon av lägst Euro5 miljöklass.
 • Vid eventkörning ska ”miljöbilar” användas i möjligaste mån.
 • G-REX Sweden klimatkompenserar all tävlings- och eventkörning genom investeringar i utsläppsminskande projekt i enlighet med Kyotoprotokollets CDM-mekanism, framtagna av Tricorona och Gröna Bilister. 
English English Deutsch Deutsch Svenska Svenska